เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ร่วมกับ ผู้นำชุมชนท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนตำบลบ้านไร่ ร่วมกันทำกิจกรรมรณรงค์การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" โดยดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะในบริเวณสายประชาร่วมใจ 3 หมู่ที่ 2 (สายศาลากลางหมู่บ้าน) ตำบลบ้านไร่

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าหลัก