เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ร่วมกับ ผู้นำชุมชนท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนตำบลบ้านไร่ ร่วมกันทำกิจกรรมรณรงค์การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" โดยดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะในบริเวณสายนัยดอน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านไร่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าหลัก