นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่มอบใบประกาศเกียรติคุณ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายไพรัช เทียนบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับคนต้นแบบของสังคม คือ นางบุญนำ รักนาค ผู้บริจาคที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านไร่ จำนวน 1 งาน ณ ห้องประชุมสภา อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

 

 

 

 

กลับหน้าหลัก