เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดโครงการฝึกอบรมทำสบู่สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบบ้านไร่

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าหลัก