เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ "การทำพิมเสนน้ำ ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบบ้านไร่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าหลัก