กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะ ตามแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง"
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ปลัด อบต.บ้านไร่ ประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และประชาชนตำบลบ้านไร่ ดำเนินกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะ ตามแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" ณ วัดบ้านไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าหลัก