การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในตำบลบ้านไร่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ร่วมกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสุโขทัย ผู้นำชุมชน สมาชิกสภา อบต. ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการผู้สูงอายุ ราย นายสงัด พุ่มมาก ม.11 ต.บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย  เมื่อวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2559

 

 

 

 

กลับหน้าหลัก