เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าหลัก