การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในตำบลบ้านไร่

เมื่อวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ร่วมกับอำเภอศรีสำโรง ชุดประสานงานที่ 3 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ผู้นำชุมชน สมาชิกสภา อบต. ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี รายนางฉลอง น้อยบุตร ม.5 ต.บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย

 

 

 

 

กลับหน้าหลัก