เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดโครงการฝึกอบรมการจัดดอกไม้ในงานพิธีการ ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าหลัก