โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ร่วมกับผู้นำท้องที่และท้องถิ่น จัดโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าหลัก