โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ
ประจำปี พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2562 ณ บริเวณวัดบ้านไร่ หมู่ที่ 5 และจัดขบวนแห่ฯ ในหมู่ที่ 1,2,3,5 และ 7 ตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าหลัก