โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี แม่บ้าน
(การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทน์)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
............................

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง จัดโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี แม่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2560 (การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทน์) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าหลัก