โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในชุมชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ โดย นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษการคัดแยกขยะและการจัดทำถังขยะอินทรีย์ หรือขยะเปียกในชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าหลัก