เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าหลัก