เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่และผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านไร่ ร่วมกันปลูกดาวเรือง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าหลัก