เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีท่านธนพงศ์ บุญเรือง นายอำเภอศรีสำโรง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าหลัก