เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าหลัก