กิจกรรมมอบวุฒิบัตร (บัณฑิตน้อย)
ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตร (บัณฑิตน้อย) ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร

 

 

 

 

กลับหน้าหลัก