ผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง
ประจำปีงบประมาณ 2551


โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 3 สาย
สายท้ายบ้าน หมู่ที่ 3,สายวังตาแก้ว หมู่ที่ 11,ซอยเพ็ชรรัตน์ หมู่ที่ 3
งบประมาณ 90,600 บาท
โครงการปรับปรุงอาคารร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 7
ขนาดพื้นที่ กว้าง 4 เมตร ยาว 7 เมตร
ใบสั่งจ้างเริ่มวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2551
งบประมาณ 98,400 บาท
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 11
ขนาดท่อพีวีซี 6 นิ้ว ความลึก 90 เมตร
เจาะโดย ทรัพยากรน้ำบาดาล ภาค 12 กำแพงเพชร
งบประมาณ 198,000 บาท
ก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1
ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 109 เมตร
เริ่มสัญญา 4 เมษายน 2551 สิ้นสุดสัญญา 10 เมษายน 2551
งบประมาณ 22,900 บาท
ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเลียบคลองนางแล้ง หมู่ที่ 6
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
โครงการขุดลอกคลองไอ้ชัน หมู่ที่ 3,7
ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 700 เมตร ลึก 3.50 เมตร
เริ่มสัญญา 12 มีนาคม 2551 สิ้นสุดสัญญา 10 เมษายน 2551
หสม.วุฒินันท์ คอนสตรัคชั่น
งบประมาณ 318,000 บาท
โครงการขุดสระเก็บน้ำ(หนองลาดเต่าดำ) หมู่ที่ 11
ขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว 250 เมตร ลึก 4 เมตร
เริ่มสัญญา 23 เมษายน 2551 สิ้นสุดสัญญา 21 มิถุนายน 2551
ผู้รับจ้าง หจก.ดาวรุ่งเอ็นจิเนียริ่ง
งบประมาณ 1,832,000 บาท
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4
เริ่มสัญญา 18 ธันวาคม 2550 สิ้นสุดสัญญา 15 พฤษภาคม 2551
ผู้รับจ้าง หสม.เค.ดี.บี.การโยธา
งบประมาณ 2,218,788 บาท
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11
ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 10.50 เมตร
เริ่มสัญญา 1 กรกฎาคม 2551 สิ้นสุดสัญญา 14 สิงหาคม 2551
ผู้รับจ้าง บ้านไร่พัฒนา
งบประมาณ 444,800 บาท
บำรุงรักษาทาง เสริมผิวทางลูกรัง หมู่ที่ 4,11
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 233 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
เริ่มสัญญา 29 กรกฎาคม 2551 สิ้นสุดสัญญา 27 สิงหาคม 2551
ผู้รับจ้าง หจก.ดาวรุ่งเอ็นจิเนียริ่ง
งบประมาณ 308,000 บาท
ปรับปรุงศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ หมู่ที่ 5
เริ่มสัญญา 1 เมษายน 2551 สิ้นสุดสัญญา 15 พฤษภาคม 2551
ผู้รับจ้าง บ้านไร่พัฒนา
งบประมาณ 505,500 บาท

กลับหน้าแรก