เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา โดยพาเด็กนักเรียนปฐมวัยพร้อมผู้ปกครองทัศนศึกษาที่สนามบินสุโขทัย เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะการพัฒนาในด้านต่างๆ ของเด็กนักเรียนนอกห้องเรียน ทำให้เด็กเรียนรู้จากประสงการณ์จริง ส่งผลให้มีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าหลัก