เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ร่วมกับ ผู้นำชุมชนท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนตำบลบ้านไร่ ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาดถนนสาธารณะและเก็บขยะในบริเวณเขตตำบลบ้านไร่ เพื่อทำความดีถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บรินทรเทพวรางกูล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าหลัก