โครงการอบรมการคัดแยกขยะในครัวเรือน
ภายใต้การปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
............................

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดโครงการอบรมการคัดแยกขยะในครัวเรือน ภายใต้การปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าหลัก