เมื่อวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดโครงการอบรมอาชีพนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าหลัก