เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบบ้านไร่

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าหลัก