การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในตำบลบ้านไร่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ร่วมกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสุโขทัย ผู้นำชุมชน สมาชิกสภา อบต. ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการผู้สูงอายุ ราย นายแรม ปลดทิ้ง ม.8 ต.บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559

 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าหลัก