แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- ประกาศและรายละเอียด

 

 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 คลิ๊ก

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 คลิ๊ก

 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
- ประกาศและรายละเอียด

 

 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
- ประกาศและรายละเอียด

 

 

 

 

กลับหน้าแรก