กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

 


 

 

นายนรินทร์ จันทร์สิงห์
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 

 

นายทวีป สุขชื่น
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

 

 

นายประเสริฐ บุญชู
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

 

 

 

นายจำเนียร คำทอง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 

 

 

นางสุกัญญา ช่วยชูเผ่า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ