ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.51-018 สายบ้านไร่ 8 ทับ 4 หมู่ที่ 3 บ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 คลิ๊ก

 

 

 

ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดิน/ลูกรัง จำนวน 1 โครงการ 14 สาย ตำบลบ้านไร่ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจร เคพซีล สายประชาร่วมใจ 33 (สายริมคลองชัด) หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านไร่ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจร เคพซีล สายประชาร่วมใจ 6/2 (ซอยนายแจ้) หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านไร่ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองกระพี้ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไร่ ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 คลิ๊ก

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าแรก