ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดิน/ลูกรัง จำนวน 1 โครงการ 14 สาย ตำบลบ้านไร่ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจร เคพซีล สายประชาร่วมใจ 33 (สายริมคลองชัด) หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านไร่ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจร เคพซีล สายประชาร่วมใจ 6/2 (ซอยนายแจ้) หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านไร่ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองกระพี้ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไร่ ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 คลิ๊ก

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าแรก