ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่


 นายไพรัช เทียนบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

 นายองอาจ บัวกล้า
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
นายบุญมา บัวกล้า
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
 

 

 

นายมานะ จ่านาค
เลขานุการนายก อบต.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าหลัก