สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

- เดือนตุลาคม 2560 - เดือนกันยายน 2561

- ผลการดำเนินงาน รายเดือน

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
- เดือนตุลาคม 2559 - เดือนกรกฎาคม 2560

 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าแรก