กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ร่วมกับ สำนักงานประมงอำเภอศรีสำโรง มอบพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2555 คลิ๊ก

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2554 คลิ๊ก

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ มอบข้าวสารเนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คลิ๊ก

โครงการเสริมสร้างความสมอภาคระหว่างหญิงชายในครอบครัว ประจำปี 2553 วันที่ 10 กันยายน 2553 คลิ๊ก

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) วันที่ 8 สิงหาคม 2553 คลิ๊ก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


กลับหน้าหลัก